Att differentiera sig sam borja forsavit innebara att hane tillat ytterligar tatt relationer

Att differentiera sig sam borja forsavit innebara att hane tillat ytterligar tatt relationer

Mig hade faktiskt tankt halla tillsammans tillsamman min herre livet ut. Mirake smabarnsaren varje det mig sasom stannade hemma mest, andock pro nagot ar forsena blev det uppsyn tur att risker sam jag borjade studera. Emeda motte mi en annan hane. Jag insag ej hurda kopiost mig kande forran det liksom varje pro sent att avsluta mina emotione. Omedelbart kanner til mig att mig ager blivit kar. Noll inneha hant emellan oss, sam mi age inte sagt nagot till grimas kar. Ifall sjalv astadkommer det raserar mi tillracklig var att. Samtidigt kanner mi mej enormt bedraglig ino karna aktenskap samt nar min man ledning jag kan jag blott filosofera gallande den andra mannen. Underben amna sjalv gora? / ”Lina”

Christina svarar: ni beskriver att ni ar ino en biff livskris. Ni har haft nagon beredd ide forsavit hurda n ville leva ditt leverne sam nu riskerar allt att kullkastas.

Tva viljor brottas tillsamman varandra. Saken da langsiktiga, sasom sta sig kompakt bred det n sedan fordom varje inriktad villi samt sasom du formodligen ann anta skulle besta det ultimata allma. Skad intensiteten ino saken dar mer kortsiktiga viljestrommen befinner si odla avsevart hogre samt driver gallande din onskan att atnjuta vara med saken da andre mannen. Forstand och kansla star till varandra.

Att bliv in lov i e annan, kompakt herre befinner si aktenskapsbunde samt lever ino ett finemang sam aptitlig forhallande, befinner sig sadant saso kanske. Risken har visat sig finnas bonus blaffig nar vi mar kasst alternativt befinner si en aning ur lagom. N skriver dock ingenting om nagot sadant. Skad antagligen fanns det hos dig en tranande postumt att bliv sedd samt omtyckt, nagon onskan saso befinner si hel ordinar. Det befinner si det vi far nar vi alskar en och blir alsklin i retur.

Men nar aren vandrat nog vi glommer att visa tacksamhet ovan den sasom star vi var blad. I stallet blir det mer fokus gallande att film med samtliga masten och det sasom pyser ut fran oss nog ar mer forargelse annu hetta.

Nar emeda nagon annan saso befinner sig innerlig sam uppskattande kommer in i vart leverne riskerar foralskelsekanslor att vackas. Bekraftelsen hakar fattning i saken dar tranande vi eventuellt inte ens visste att vi hade.

A borjan ganska herre enbart tycker att det ar festligt att vara med saken dar personen, andock sedan borjar han alternativt hon existera alltsamman oftare i tankar sam dagdrommar, samt vi soker gallande skilda taktik kontakt darfor at fa finnas intill. Nar vi snart erkanner for oss sjalva att det kanske befinner si ett foralskelse, blommar krisen ut, sarskilt om vi anar eller kanner til att saken dar andra personen bar pa likartad emotioner. Det befinner si antagligen ej odla konstigt att det sker.

Nar vi traffas villi jobbet befinner sig vardagslivet ick jamstalld patrangande. Inga stressiga dagishamtningar, matinhandlingar ellar annat att fordela. Ick ens nagra andra familje- alternativt slaktmedlemmar saso tar plats. Kar ar liksom utlyft uta det saso befinner sig ens vanliga midja. Som ifall man vore tvenne hitta svar mannisko. Skad verkligheten befinner sig sjalvklart vidstrack mer komplicerad. All age vi livssituationer, egenheter, familjer samt slakter, saso, ifall man gar fortsattningsvi in ino en serios relation, kommer att tarv rymmas.

Nago del tatt relationer nog bryts – skad herre befinner si aldrig endast par

och nagon pur vardag att forhalla sig mo.

Din fraga befinner si baksida av underben ni skall gora. Den forhallande n inom dag age e live forpliktels stav befinner sig at din hane och givetvis dina barn och ovriga att. Sa det ar ino den relationen du behover antrada din korbana driftig. Det promenerar icke att vara benagen at ett par vaderstreck medan, da promenerar man fordom alternativt framtid haveri.

Mi anta villi hederlighet emella makar, men att anfora att herre befinner si foralskad i nago annan, inte med att det finns e dokument alternativ plan att erkanna, leder inte evig mot nagot konstruktivt. Ino stallet kan samtalet fastna darborta, skarp laggs villi vem foralskelsen galler, va som hant sam inte hant och sa fortsattningsvis.

Dels att n kanner det hos de jag, skada ganska likasa fran hans sida

Det du behover bega ar att vanda din tit aterkomst till honom samt beratta din kansla itu att d kommit ifran varandra, att varmen inte finns dar pa samma satt sasom forut. Han inneha gjort lyckad yrkesutvecklin, skriver du, och det befinner si inte svar att prioriteringarna blir mankemang nar arbetet far huvudrollen i vart leverne. Det ar mot honom ni far placer fragan vad amna vi gora?

Valet ni star fore befinner si ett votering av oljud och livsinriktning snarare an e rostning utav indivi. Vem vill du vara, hurdan vill n li? Din undran befinner sig sjalvklart ifall n kan fortskrida att existera nagon duglig mak til din hane samtidigt saso n Venezuelanska kvinnor brottas tillsammans emotione pro en annan kar.

Men kanslor sasom blossat op villig det fason ni beskriver kan likasa ljuda fran jambordig med hast nar man far molnfritt stav sig att det ick utspela forsavit att saken dar andre skulle vara nagon mer ratt partner an den karl ni age, inte me mer om att han oavsiktligt vackte din langtan postumt att bliva sedd sam erhalla uppskattning.

Forsavit n samt din karl hittar varandra tillsamman varme och tacksamhet inom blickarna upprepa, sa kan tranande efter en annan tyna mer eller mindre snart. Det sker att nagon kansla itu nerstamdhet sam tomhet drojer over ett tidrym darpa nagon karleksaffar avvisats. Atergangen till vardagen kan upplevas trist postum att hane varit i foralskelsens hetluft en tid. Det befinner si verklighetsuppfattningen som skevar en aning inom borma lycka som goms inom trofastheten.

VOUS POUVEZ PARTAGER AVEC VOS CONTACTS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ouvrir le chat
1
???? Besoin d'aide ?
Scan the code
Bonjour ????
Pouvons-nous vous aider?